Eigse Loch Lao Print
Embrace

Ollscoil Uladh i gComhar le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain a bhunaigh Éigse Loch Lao in 2010 chun léann agus litríocht na Gaeilge a cheiliúradh agus a bhuanú i gcathair Bhéal Feirste trí imeachtaí léannta agus sóisialta a thionscnamh ar bhonn bliantúil. Is as an dán sean-Ghaeilge a cumadh os cionn Loch Lao a baisteadh an Éigse.

An Phleanáil Teanga

I bhfianaise na hoibre atá ar bun laistigh den Ghaeltacht agus sna líonraí Gaeilge maidir le dréachtú agus tionscnamh pleananna teanga, déanfaidh an Éigse seo plé ar scéal na pleanála teanga.  As measc na gcainteoirí, beidh ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge, ó na ceanneagraíochtaí Gaeilge agus ó grúpaí leasmhara eile. Mar chuid den imeacht, reáchtálfar fóram cainte ina ndéanfar cíoradh ar an mhórphlean ab fhéidir a chruthú ar son chur chun cinn na teanga, go háirithe in Ultaibh. 

Éigse Loch Lao was founded in 2010 by the Ulster University and Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain with the aim of celebrating and advancing Irish-language scholarship and literature in the city of Belfast through an annual series of events both scholarly/literary and social. The name Éigse Loch Lao (‘Literary assembly of Belfast Lough’) invokes the words of a ninth-century Irish poem composed from a vantage point over Loch Lao/ Belfast Lough.

Language Planning

In light of the work being undertaken in the Gaeltacht and in the Irish Language networks to draft and implement language plans, this conference will investigate issues relating to language planning. Among the speakers will be representatives from Foras na Gaeilge and from the lead organisations as well as other key stakeholder groups. As part of the occasion, a discussion forum will be organised to discuss the overarching plan for the promotion of Irish, especially in Ulster.

No booking required, but you can register interest or enquire further by getting in contact with Daithí Mac Uait on email daithi@mhicreachtain.com or call (028) 90749688.


Mccracken E¦üigse Loch Lao Programme 2019 1 Mccracken E¦üigse Loch Lao Programme 2019 2